JONIZATORY

Normobaria Piotrków Trybunalski > jonizatory

Jonizatory to urządzenia służące do ładowania powietrza wyrównującymi jonami ujemnymi. Najnowsze badania naukowe pokazały bardzo pozytywny (leczniczy( wpływ jonów ujemnych na zdrowie człowieka.

Jony ujemne to potężna ilość skoncentrowanych ujemnych ładunków w powietrzu mogąca przynosić znaczące efekty uzdrawiające i odmładzające.

Elementy krwi okrążone są naładowanymi elektrycznie błonami, dzięki czemu ciała krwi odsuwają się od siebie nawzajem. Przy zmniejszeniu ładunku ujemnego, zaczynają się one sklejać i tworzą konglomeraty. W efekcie zmniejsza się reologia krwi, jej komórki przestają pełnić swe funkcje, zmniejsza się energetyka i dochodzi do zjawisk patologicznych. Wszystkie komórki organizmu wymagają ciągłego doładowywania. Takie doładowanie, komórki uzyskują dzięki jonom ujemnym, które są antyoksydantami. Jony przez płuca przenikają do krwi i są roznoszone po całym organizmie przywracając ujemny ładunek komórkom.

W efekcie procesy wymiany uaktywniają się, energetyka się zwiększa i organizm się ożywia.

Jeśli zaś powietrze jest martwe, ładunek elektryczny komórek spada, metabolizm spowalnia i powstaje wiele różnych chorób.

W oddychaniu komórkowym jony ujemne pełnią bardzo istotną rolę. Jeżeli do komórki docierają jony ujemne, wnikają w nią powodując, że komórka nabiera ładunek ujemny. Pobudzony zostaje cykl oddechowy. Oddychanie komórkowe zachodzi bardzo sprawnie w obecności jonów ujemnych. Niestety jonizacja dodatnia to oddychanie zaburza. Jony dodatnie wnikając do komórki powodują gromadzenie się w niej coraz większej ilości kwasów i zmianę ładunku elektrycznego na błonie komórkowej na dodatni. Komórka zaczyna mieć problem z przyswajaniem witamin i minerałów, które też mają ładunki dodatnie i wówczas pompa jonowa nie działa. Następuje zaburzenie elektryki na błonie komórkowej i dochodzi do gromadzenia się kwasów w komórce (zaburzenie polaryzacji).

Jeżeli do organizmy wnikają jony ujemne, to komórka ma ładunek ujemny i pozyskuje wszelkie minerały i witaminy, które mają ładunki dodatnie – tak właśnie działa pompa jonowa.

Gdy w organizmie mamy dużo jonów ujemnych, oddychanie komórkowe jest pobudzone. Nadmiar jonów ujemnych neutralizuje wolne rodniki, które odpowiadają za procesy starzenia się organizmów żywych.